Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Shelby's Ed 422 Blog: Journal 8: Adaptive Technology

Shelby's Ed 422 Blog: Journal 8: Adaptive Technology: NETS-T: 1, 3, 4, 5   COMMUNICATION             According to the United States Society of Augmentative and Alternative Communication (USA...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου