Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Picto Selector

Free visual supports you can make for your child.

Picto Selector is a freeware windows application and contains over 27000 pictos

http://www.pictoselector.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου