Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

Shelby's Ed 422 Blog: Journal 8: Adaptive Technology

Shelby's Ed 422 Blog: Journal 8: Adaptive Technology: NETS-T: 1, 3, 4, 5   COMMUNICATION             According to the United States Society of Augmentative and Alternative Communication (USA...

Noah Barringer's 422 Blog: Journal 8: Adaptive Technology

Noah Barringer's 422 Blog: Journal 8: Adaptive Technology: Communication:          According to Augmentative & Alternative Communication Centers, augmentative and alternative communication ...

April Ghionzoli's Blog: Journal 8 - Adaptive Technology

April Ghionzoli's Blog: Journal 8 - Adaptive Technology: Adaptive Technology Communication      AAC (Augmentative and Alternative Communication) is any form of communication (other...

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

;

1

2

υπαγοΕ

ιπαγορευση3

υπαγορεφσι

ipagorefsi

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Εκφώνηση Κειμένου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ: Γραπτός λόγος:                                                                                                        Ιστολόγιο για βελτίωση στη δ...

Γράφω...: Δακτυλογραφώ

Γράφω...: eType

Γράφω...: eType:       Πριν αρχίσεις να δακτυλογραφείς έλεγξε αν το πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο .       ==========================...

screen reader

Home of the free NVDA screen reader.