Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

screen reader

Home of the free NVDA screen reader.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου